A. Modificarea Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015)

Legea nr. 296/2023 a introdus o serie de modificări în ceea ce privește Codul fiscal, o parte din acestea urmând să fie aplicabile începând cu 1 noiembrie 2023. Aceste modificări vizeaza domenii de interes precum domeniul IT și sectorul construcțiilor, agricol și industriei alimentare.

a. Impozitul pe venit

O primă modificare relevantă o reprezintă aplicabilitatea scutirii în ceea ce privește impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activităţii de creare de programe pentru calculator. Potrivit noilor prevederi, scutirea se aplică în limita unui venit brut de până la 10.000 de lei inclusiv. Astfel, orice sumă care depășește acest venit prevăzut de lege nu va beneficia de scutirea de impozit pe venit.

b. Contribuția de asigurări sociale

O altă modificare care afecteaza domeniile menționate anterior se referă la cota contribuției de asigurări sociale. Astfel, prin Legea nr. 296/2023, s-a stabilit că această cota se va reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuții la fondul de pensii administrat privat prevăzut de Legea nr. 411/2004.

Menționăm că persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor pot opta pentru plata contribuției datorate la fondul de pensii administrat privat.

c. Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Totodată, angajații din domeniile IT, construcții, agricultură si industrie alimentară datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, aceste categorii de persoane nemaifiind exceptate de la plata CASS.

B. Modificări privind operațiunile de încasări și plăți în numerar (Legea nr. 70/2015)

Legea nr. 296/2023 a introdus o serie de modificări semnificative și în ceea ce privește operațiunile de încasări și plăți în numerar. Aceste modificări vor fi aplicabile începând cu data de 11 noiembrie, 2023.

a. Plafoanele reglementate pentru încasările și plățile in numerar:

Încasările în numerar de la o persoană juridică, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liberi profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități independente, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică sunt plafonate la 1.000 lei/zi/persoană. Prin excepție, încasările efectuate de către magazinele de tip cash and carry sunt supuse unui plafon de 2.000 lei/zi/persoană.

Plățile în numerar către o persoana juridica, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liberi profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități independente, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridice sunt plafonate la 1.000 lei/zi/persoană și la un plafon total de 2000 lei/zi.

Plățile în numerar din avansuri spre decontare se pot face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană.

b. Încasările și plățile fragmentate

Încasările și plățile în numerar aferente facturilor care au o valoare mai mare de 1.000 lei, respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry, nu se pot fragmenta.

c. Operațiunile de încasări și plăți în numerar reprezentând contravaloare lucrări ori achiziții de bunuri, sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și împrumuturi/finanțări

Încasările si plățile în numerar între persoane fizice și persoane juridice, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liberi profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități independente, asocieri și alte entități cu sau fara personalitate juridică se vor efectua cu încadrarea într-un plafon zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană până la data de 31.12.2024, respectiv 2.500 lei începând cu anul 2025.

Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiuni în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5.000 lei, respectiv 2.500 lei (începând cu anul 2025).

Este interzisă fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri sau restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende sau fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decat plafoanele menționate anterior.

Interdicțiile nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, dacă aceste contracte sunt încheiate cu respectarea legii.

d. Sumele în numerar aflate în casierie

În casierie poate fi păstrată suma de maxim 50.000 lei. Dacă este depășita această sumă, entitatea are obligația de a depune la bancă sumele respective în termen de 2 zile lucrătoare.

Prin excepție, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plații salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

e. Restituirea sumelor în numerar în baza facturilor stornate

Plafoanele aferente restituirii în numerar a sumelor, în baza facturilor stornate, corespunzătoare bunurilor returnate și/sau serviciilor ce nu au fost prestate sunt de 1.000 RON, respectiv 2.000 RON în cazul magazinelor de tip cash and carry.

În cazul returnării de bunuri/neprestării de servicii de către persoane fizice, plafonul este stabilit la suma de 5.000 RON.

f. Operațiuni de încasări și plăți în numerar între persoane fizice (transfer drept de proprietate, prestare servicii, împrumut):

Aceste operațiuni se pot efectua în limita a unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacție. Au fost interzise încasările și plățile fragmentate în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 10.000 lei.